Suggesties voor een schoolwerkstuk

Scheurmeter

In de buurt van een huis wordt een nieuwe riolering aangelegd. In het huis zitten een paar vervelende scheuren. Over deze scheuren wordt voor het begin van het werk een scheurmeter geplaatst. Dit zijn twee plaatjes die over elkaar kunnen schuiven met een schaalverdeling. Een wit plaatje met een schaalverdeling en een doorzichtig plaatje met een rood kruis erop.

 • Waarom worden de scheurmeters voor het begin van de werkzaamheden aangebracht en gefotografeerd?
 • Waarom worden…

Schepen op zee

Wanneer een schip in stil water ligt zal de totale opwaartse kracht in evenwicht zijn met het totale gewicht. Plaatselijk zal dit evenwicht niet aanwezig zijn.
Op zee kan een schip zich op een golftop of in een golfdal bevinden. Daardoor zullen ook spanningen ontstaan en materiaalversterkingen nodig zijn.

 • Leg dit uit.
 • Waarom zijn in de machinekamer extra versterkingen nodig?

Om een schip een bepaalde constante snelheid te geven moet er een kracht op…

Elektrotechnische systemen voor aandrijving

Elektrotechnische systemen voor aandrijving, navigatie, communicatie en beveiliging worden geleverd.

 • Hoe zijn deze systemen opgebouwd?
 • Wat is dieselelektrische voortstuwing van een schip?
 • Wat is een PMS-systeem?

Schepen: koopvaardij, jachten, offshore en marine.

 • Geef van elke categorie de hoofdfunctie van het schip met twee bijbehorende voorbeelden.

RoboCup Voetbal

Een internationaal jaarlijks project voor scholen (diverse niveau’s) is de RoboCup. De TU-Eindhoven heeft in 2016 op het EK de eerste prijs voor voetbal gewonnen.

 • Hoe verloopt de communicatie tussen de robots?
 • Hoe worden de besluiten (verdedigen, aanvallen, op doel schieten) genomen?
 • Uit welke onderdelen bestaat de robot?
 • Welke software is gebruikt?

Mass Turning

 • Welke machines zijn gebruikt om dit onderdeel uit een metalen staaf van vier meter te maken?
 • Wordt dit onderdeel in grote hoeveelheden gemaakt?
 • Welke meetinstrumenten worden gebruikt bij de eindcontrole?

Pompen

 • Hoe heet deze pomp?
 • Welke materiaalbewerkingen zijn nodig om deze pomp te maken?
 • In welke bedrijfstakken worden de pompen van dit bedrijf gebruikt?

De elektromotor

 • Leg de werking van de elektromotor uit.

Een lift wordt aangedreven door een elektromotor.
In 7,0 sec moet een afstand van 5,0 meter worden overbrugd.
De cabine met tien personen heeft een massa van 1500 kg.
De motor moet dan een arbeid van 1500x9,81x5,0 of 74 kJ leveren.

 • Toon aan dat het vermogen 11 kW is.

De lift wordt opgetakeld met een kabel via een trommel (straal van 0,50 m) die op de motoras zit.

 • Toon…

Gasnet

 • Naast elektriciteit zijn aardgas en motorbrandstof belangrijke energiedragers.
 • Het gasnet bevat o.a.: voedingsstation, compressor- en mengstation, leiding- stikstof en leiding –hoogcalorisch gas.
 • Wat is laagcalorisch gas?
 • Geef van elke component de functie en werking.

Energie uit golven

Elektrische energie opwekken kan ook met getijden- en golfslagenenergie.

 • Op welke wijze gebeurt dat?

Elektriciteit gaat van de leverancier via het net naar de consument.

 • Wat is een 380 kV-verbinding/station?

Kleinschalige opwekking is ook mogelijk. Binnen het net moet daarom tweerichtingsverkeer mogelijk zijn.

 • Wat zijn smart grids?