Suggesties voor een schoolwerkstuk

Windturbine

 • Wat is een Direct Drive windturbine?
 • Uit welke componenten bestaat de turbine?
 • Wat betekent LMS en welke functie heeft het?

Diepgaande simulatie ervaring is cruciaal voor product ontwerpen.

 • Leg dit uit en onderzoek welke simulaties mogelijk zijn.
 • Voor hoeveel huishoudens kunnen twee L136–4.5 MW windturbines energie leveren?

Turboblading

 • Hoe wordt dit blad gemaakt?
 • De bladen zijn onderdeel van een stoomturbine en gasturbine.
 • Uit welke componenten bestaat een gasturbine?
 • Welke bedrijven maken deze componenten?
 • Hoe wordt de bewegingsenergie van het gas of de stoom omgezet in elektrische energie en welke functie heeft het blad daarbij?

Energie op zee

 • Wat gebeurt hier?
 • Op welke gebieden is Van Oord actief?
 • Bekijk per gebied verschillende activiteiten.
 • Hoeveel kantoren zijn er wereldwijd?
 • Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Smart Manufacturing

 • Werkvelden:
  • Medische apparatuur
  • Productieautomatisering
  • Testapparatuur
 • Geef bij ieder werkveld vier producten.
 • Zoek in elke provincie drie bedrijven die slim fabriceren.
 • Studeer jij ook slim?

Elektrotechniek

 • Wat is een frequentieomzetter?
 • In welke marktsegmenten is Eekels actief?
 • Bekijk enkele projecten.
 • Welke beroepsmogelijkheden zijn er?

Onderzoekers

De huidige techniek is gebaseerd op het resultaat van diverse onderzoekers uit het verleden.
Kies vier personen hieronder uit en zoek uit wat zij hebben betekend voor de techniek.

Installatietechniek

Welke materialen ontdek je in deze woning?

Welke installaties zijn er?

Wat is domotica?

Schroef van Archimedes

 • Hoe werkt deze installatie?
 • Welke waterschappen zijn er in Nederland?
 • Hoe wordt rioolwater gezuiverd?