Over

Suggesties

Participanten, studenten en medewerkers van bedrijven, worden uitgenodigd om de inhoud van deze website actueel te houden.
Bij voorbaat dank voor deze inbreng.

Rob Fonteijne
(HBS-B, HTS Werktuigbouwkunde in Haarlem, TU Delft Toegepaste Wiskunde; docent Wiskunde en Natuurkunde,Techniekpromotie)