De elektromotor

De elektromotor
Afbeelding: Eriks

De elektromotor

  • Leg de werking van de elektromotor uit.

Een lift wordt aangedreven door een elektromotor.
In 7,0 sec moet een afstand van 5,0 meter worden overbrugd.
De cabine met tien personen heeft een massa van 1500 kg.
De motor moet dan een arbeid van 1500x9,81x5,0 of 74 kJ leveren.

  • Toon aan dat het vermogen 11 kW is.

De lift wordt opgetakeld met een kabel via een trommel (straal van 0,50 m) die op de motoras zit.

  • Toon aan dat de motor een moment moet leveren van 7,4 k Nm.
  • Toon aan dat het toerental van de motor 5,4 omwentelingen per minuut is.

Indien een motor dat toerental of moment niet kan halen moet een overbrenging gebruikt worden.Als op de motoras een tandwiel met 60 tanden en op de trommel-as een tandwiel met 120 tanden zal worden aangebracht is een motor met werkpunt 3,7 Nm en 10,8 omwentelingen per minuut nodig.

Het vermogen van de motor zal groter moeten zijn dan 11 kW omdat er ook energie nodig is om de lift, trommel, assen, enz snelheden dus bewegingsenergie te geven. Daarnaast zijn er wrijvingsverliezen. Bij de berekening is alleen rekening gehouden met de verandering in zwaarte-energie.

  • Welke voordeel heeft het gebruik van een contragewicht?

De snelheid wordt als volgt opgebouwd: van 0 naar 1 sec: versnellen, van 1 naar 6 sec: constante snelheid; van 6 naar 7 sec: afremmen.

  • Wat is de maximale snelheid?
  • Welke kracht werkt er tijdens het versnellen op de kabel?
  • Welk koppel en vermogen moet de motor bij de constante snelheid leveren?