Scheurmeter

Scheurmeter
Afbeelding: Wiertsema & Partners

Scheurmeter

In de buurt van een huis wordt een nieuwe riolering aangelegd. In het huis zitten een paar vervelende scheuren. Over deze scheuren wordt voor het begin van het werk een scheurmeter geplaatst. Dit zijn twee plaatjes die over elkaar kunnen schuiven met een schaalverdeling. Een wit plaatje met een schaalverdeling en een doorzichtig plaatje met een rood kruis erop.

  • Waarom worden de scheurmeters voor het begin van de werkzaamheden aangebracht en gefotografeerd?
  • Waarom worden de scheurmeters tijdens de rioleringswerkzaamheden en na afloop hiervan gefotografeerd?

De grondstof voor een baksteen is klei.

  • Hoe wordt klei gewonnen?
  • Beschrijf het productieproces van een baksteen.

Een zeedijk kan bezwijken en het water niet langer tegenhouden door de volgende faalmechanismen: golfoverloop en golfoverslag, afschuiving, erosie zeezijde en piping.

  • Geef een beschrijving van deze mechanismen.
  • Welke methoden zijn er om deze mechanismen te voorkomen?

Op een bestaande dijk wil men een huis bouwen. De dijk moet mogelijk versterkt worden. Om inzicht te krijgen in de toestand van de dijk en de grondwaterstroming wordt een geohydroloog ingeschakeld.

  • Wat is de functieomschrijving van een geohydroloog?
  • Welke methoden zijn er om de grondwaterstroming te bepalen?