Gasnet

Gasnet

Gasnet

  • Naast elektriciteit zijn aardgas en motorbrandstof belangrijke energiedragers.
  • Het gasnet bevat o.a.: voedingsstation, compressor- en mengstation, leiding- stikstof en leiding –hoogcalorisch gas.
  • Wat is laagcalorisch gas?
  • Geef van elke component de functie en werking.