Schepen op zee

Schepen op zee
Afbeelding: Eekels

Schepen op zee

Wanneer een schip in stil water ligt zal de totale opwaartse kracht in evenwicht zijn met het totale gewicht. Plaatselijk zal dit evenwicht niet aanwezig zijn.
Op zee kan een schip zich op een golftop of in een golfdal bevinden. Daardoor zullen ook spanningen ontstaan en materiaalversterkingen nodig zijn.

  • Leg dit uit.
  • Waarom zijn in de machinekamer extra versterkingen nodig?

Om een schip een bepaalde constante snelheid te geven moet er een kracht op het schip worden uitgeoefend die afhangt van de weerstand van het schip. Er zijn verschillende weerstanden: wrijvingsweerstand, drukweerstand, golfweerstand, weerstand door deining en zeegang (slingeren/stampen) en natuurlijk de luchtweerstand.

  • Geef bij elke weerstand de oorzaak aan.

Als de kracht niet wordt geleverd door de wind of een sleepboot is er een andere krachtbron nodig: de motor. De voortstuwingsketen bestaat uit: motor, motoras,………..schroef.

  • Beschrijf de functie van elk onderdeel van deze keten.
  • Welk type schroeven zijn er?
  • Wat is cavitatie?