Turboblading

Turboblading
Afbeelding: Stork Turboblading

Turboblading

  • Hoe wordt dit blad gemaakt?
  • De bladen zijn onderdeel van een stoomturbine en gasturbine.
  • Uit welke componenten bestaat een gasturbine?
  • Welke bedrijven maken deze componenten?
  • Hoe wordt de bewegingsenergie van het gas of de stoom omgezet in elektrische energie en welke functie heeft het blad daarbij?