D:Dream

Afbeelding: © D:Dream

In 1999 zijn de eerste beginselen gelegd voor wat nu de DreamTeams zijn. Er was toen nog geen hal, geen kantoor, geen ondersteuning of bekendheid. Er was nog helemaal niets. De teams (DUT en Nuna) hebben zelf enorm veel uitdagingen moeten overwinnen om überhaupt hun auto’s te bouwen. Maar succes hebben ze gehad!

Na enige tijd begonnen meer mensen de waarde van de DreamTeams te zien en werd er een bovengrondse ruimte achter 3ME ter beschikking gesteld. Ook van de andere kant bleef het niet stil. Er kwamen meer studenten langs die initiatief wilde nemen en zodoende werden er meer DreamTeams opgericht.

Alle Delftse DreamTeams zijn uit studenten ontstaan. Het initiatief ligt bij de studenten, en de studenten zijn ‘probleemeigenaar’. De studenten doen alles louter op eigen kracht en leren van teamleden uit voorgaande jaren. Het overdragen van kennis blijkt cruciaal in het behalen van succes. Bij andere Universiteiten en hogescholen ligt dit meestal anders. Bij de overgrote meerderheid van de concurrerende teams van andere Universiteiten en Hogescholen ligt het initiatief en het 'probleemeigenaarschap' bij het opleidingsinstituut.

De D:DREAM status is niet iets wat elk studentenproject zomaar krijgt. Maar wat is nou precies een DreamTeam en waar staat D:DREAM eigenlijk voor? D:DREAM staat voor "Delft: Dream Realization of Extremely Advanced Machines". Die machines kunnen van alles zijn, van een mens aangedreven onderzeeër tot een raceauto op waterstof. Ze worden gekenmerkt doordat ze bijvoorbeeld extreem zuinig zijn, dat ze op duurzame energie aangedreven worden, of omdat ze technisch innovatief zijn.

De multidisciplinaire teams van voornamelijk Delftse studenten werken hard om aan het eind van het jaar een geweldige prestatie neer te zetten. Om de wereld te laten zien dat door hun aanpak grenzen kunnen worden verlegd.

Ze zijn gedreven en volhardend, maar ook realistisch. Gedurende het jaar leren ze hun hun sterke punten benutten en hun valkuilen te omzeilen. Dit maakt de leden van de DreamTeams tot extra goede ingenieurs.

Website:

Bekijk website